dimecres, 9 de novembre de 2016

Recuperacions de gener

L'alumnat que ha de recuperar alguna matèria pendent de cursos anteriors haurà d'accedir a la carpeta corresponent que trobarà en aquest enllaç.

La prova escrita es realitzarà el dia 11 de gener en hores de classe.